THINK Global - ACT local - COST Flexible !

Được thành lập từ năm 2007, THINK Communication  tự hào là  Agency Sáng Tạo  trong gần 1 thập kỷ qua đã thực hiện trên 500 dự án Events - MICE & Teambuilding sáng tạo cho các Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu tại Việt Nam và Châu Á. Chúng tôi luôn đặt sự Sáng Tạo - Khác Biệt - Tận Tâm và Cam Kết Cao là những giá trị cốt lõi hàng đầu của sự thành công.

Bất kể yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi luôn có đủ Kinh Nghiệm, Kỹ Năng, Nguồn Lực và sự Cống Hiến để biến những yêu cầu đó thành hiện thực. Chúng tôi tin tưởng rằng: Sự thành công của THINK  trong suốt thời gian qua đó chính là sự Tín Nhiệm và Giao Phó của khách hàng đã cho chúng tôi có được cơ hội được thực hiện hàng trăm dự án bằng những  dịch vụ Sáng Tạo - Chuyên Nghiệp và Tận Tâm nhất  "

THINK Global - ACT local - COST Flexible !

Được thành lập từ năm 2007, THINK Communication  tự hào là  Agency Sáng Tạo  trong gần 1 thập kỷ qua đã thực hiện trên 500 dự án Events - MICE & Teambuilding sáng tạo cho các Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu tại Việt Nam và Châu Á. Chúng tôi luôn đặt sự Sáng Tạo - Khác Biệt - Tận Tâm và Cam Kết Cao là những giá trị cốt lõi hàng đầu của sự thành công.

Bất kể yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi luôn có đủ Kinh Nghiệm, Kỹ Năng, Nguồn Lực và sự Cống Hiến để biến những yêu cầu đó thành hiện thực. Chúng tôi tin tưởng rằng: Sự thành công của THINK  trong suốt thời gian qua đó chính là sự Tín Nhiệm và Giao Phó của khách hàng đã cho chúng tôi có được cơ hội được thực hiện hàng trăm dự án bằng những  dịch vụ Sáng Tạo - Chuyên Nghiệp và Tận Tâm nhất  "

Team Bulding

Khách hàng